Käitumiskoodeks

Tehnika tutvustus


Vipassana on üks India vanimaid meditatsioonitehnikaid. Olles kaua kadunud inimkonnale ning taasavastatud Gautama Buddha poolt rohkem kui 2500 aastat tagasi. Vipassana tähendab näha asju nii, nagu nad reaalselt on. See on enesepuhastuse protsess läbi enesevaatluse. Alustuseks vaadeldatakse enda loomulikku hingeõhku, et kontsentreerida meel. Teravustatud teadlikkusega jätkatakse keha ja meele muutlikku loomu jälgimist ja kogetakse universaalseid tõdesid muutlikkusest, kannatusest ja isetusest. Tõe mõistmine läbi otsese kogemuse on puhastumise protsess. Kogu Dhamma teekond on universaalne abivahend universaalsetele probleemidele ning sel pole midagi pistmist organiseeritud religiooni või sektantlusega. Seetõttu saavad seda vabalt praktiseerida kõik inimesed, igal ajal, igas kohas, ilma minemata konflikti rassi, kogukonna või religiooni erinevuste tõttu, omades võrdset kasu nii endale kui kõigile.

Mis Vipassana ei ole:

 • See ei ole tava või rituaal, mis põhineks pimedal usul.
 • See ei ole intellektuaalne ega filosoofiline meelelahutus.
 • See ei ole ritriit, puhkus ega võimalus sotsialiseerumiseks.
 • See ei ole igapäevaste toimetuste ja kohustuste eest põgenemine.

 

Mis Vipassana on:

 • See on tehnika kannatuste väljajuurimiseks. .
 • See on meetod vaimseks puhastumiseks, mis lubab seista silmitsi elu pingete ja probleemidega rahulikul ja tasakaalustatud viisil.
 • See on elamise kunst, mida saab kasutada positiivsete panuste toomiseks ühiskonnale.

 

Vipassana meditatsiooni sihid on kõrgeimad spirituaalsed eesmärgid täielikuks vabanemiseks ja valgustatuseks. Selle eesmärgiks pole kunagi lihtsalt ravida füüsilist haigust. Sellegipoolest, kaasproduktina vaimsele puhastumisele, mitmed psühoosomaatilised haigused kaovad. Vipassana kõrvaldab kolm ebaõnne põhjust: himu, vastumeelsuse/vastikuse ja /teadmatuse/võhiklikkuse. Järjepideva praktikaga vabastate pinged, mis tekivad igapäevases elus, sõlmite lahti sõlmed, mis seotud vanade harjumustega, reageerides tasakaalutult meeldivatele ja ebameeldivatele situatsioonidele.

Kuigi Vipassana arendati tehnikana Buddha poolt, ei ole see praktika limiteeritud budistidele. Seal pole absoluutselt mingit suunitlust konversioonile/ usku pöördumiseks. Tehnika töötab lihtsal tõdemusel, et kõik inimesed jagavad samu probleeme, ja tehnika, mis saab välja juurida need probleemid, on universaalse taotlusega. Inimesed erinevatest usulahkudest on samuti kogenud Vipassana meditatsiooni kasulikkust, sealjuures leidmata lahkheli enda ameti või usuga.


Meditatsioon ja enesedistsipliin

Enesepuhastusprotsess läbi enesevaatluse pole päris kindlasti lihtne- õpilased peavad töötama väga tõsiselt. Ainult läbi nende endi pingutuste jõuavad nad arusaamistele; mitte keegi teine ei saa seda nende eest teha. Seetõttu sobib antud meditatsioon neile, kes soovivad ja on võimelised endaga tõsiselt töötama ning järgima allutatud korda, mis on loodud mediteerijate kaitseks ja teenimiseks, olles antud praktika lahutamatu osa.

Kümme päeva on kindlasti väga lühike aeg, et läbi tungida sügavaimatest alateadvuse kihtidest ja õppida juurima välja seal olevaid kogumeid. Praktika järjepidevus üksinduses on selle tehnika edu saladus. Reeglid ja formaalsused on loodud praktilisi aspekte silmas pidades. Need pole peamiselt õpetaja või kursuse haldajate meeleheaks, samuti mitte traditsioonide negatiivne väljendamine, dogmatism (dogmaatilisus) või mõne organiseeritud religiooni pime uskumine. Pigem baseeruvad need tuhandete mediteerijate aastate pikkustel praktilistel kogemustel ja on nii teaduslikud kui ratsionaalsed. Püsiv reeglite järgmine loob mediteerimiseks soodsa õhustiku; rikkumisel jällegi saastab seda.

Õpilane peab jääma kohale terve kursuse välteks. Teised reeglid peaksid olema samuti hoolikalt loetud ja arvesse võetud. Ainult need, kes tunnevad et suudavalt ausalt ja pedantselt järgida eeskirju, peaksid osalemissoovi esitama. Need, kes pole valmis sihikindlaks pingutuseks, raiskavad enda aega ning veelgi rohkem segavad teisi, kes soovivad tõsiselt töötada. Tulevane õpilane saab loodetavasti samuti aru, et on nii ebasoodne kui ka ebasoovitav lahkuda enne, kui kursus on läbi, ainuüksi sellepärast, et distsipliin on liiga range. Samamoodi on väga kahju, kui hoolimata mitmetest meeldetuletustest ei järgi õpilane reegleid ja tal tuleb paluda lahkuda.


Tõsiste psüühiliste häiretega inimesed

Inimesed, kellel on tõsised psüühilised häired, on mõnikord tulnud Vipassana kursustele ebareaalsete ootustega, et see tehnika ravib võib leevendab nende mentaalseid probleeme. Ebastabiilsed isikutevahelised suhted ja ajalugu mitmete ravimeetodite kasutamisest võib osutuda lisafaktoriteks, mis teeb sellistel inimestel raskeks saada kasu kursusest või mis võib viia isegi 10-päevase kursuse pooleli jätmisele. Olles mitte-erialane vabatahtlik organisatsioon, jääb meil puudu võimekusest korrektselt hoolitseda antud taustaga inimeste eest. Kuigi Vipassana meditatsioon on tulemuslik enamusele inimestele, ei asenda see meditsiinilist või psühhiaatrilist ravi ja me ei soovita seda tõsiste psühhiaatriliste häiretega inimestele.


Käitumiskoodeks

Praktika vundament on sīla - moraalne käitumine. Sīla loob aluse samādhi - meele kontsentratsiooni - arenguks; meele puhastumine saavutatakse läbi paññā - tarkus sisemisest arusaamisest.

Reeglistik

Kõik kes osalevad Vipassana kursusel peavad järgima terve kursuse vältel järgmist viit reeglit:

 1. hoiduma tapmast ühtegi elusolendit;
 2. hoiduma varastamisest;
 3. hoiduma igasugusest seksuaalsest tegevusest;
 4. hoiduma valetamisest;
 5. hoiduma kõikidest meelemürkidest /joovastavatest ainetest.

 

Kursuse läbinutele (st. need kes on läbinud kursuse S.N. Goenka või tema poolt määratud õpetajate käe all) on kolm lisareeglit, mille täitmist oodatakse kursuse vältel:

 1. hoiduma söömisest peale keskpäeva;
 2. hoiduma meelelisest meelelahutusest ja keha dekoratsioonidest;
 3. hoiduma kasutamast kõrgeid ja luksuslikke voodeid.

 

Kursuse läbinud jälgivad kuuendat reeglit saades teed ilma piimata või puuvilja mahla kella 17:00 pausil, kus uued õpilased võivad juua teed piimaga ja süüa puuvilja. Õpetaja võib vabastada kursuse läbinu täitmast kuuendat reeglit tervise eesmärgil. Seitsmendast ja kaheksandast reeglit tuleb aga kinni pidada.

Õpetaja ja tehnika aktsepteerimine

Õpilased peavad kinnitama enda tahet täita täielikult terve kursuse vältel õpetaja juhtnööre ja instruktsioone. See tähendab, jälgima korda ja mediteerima täpselt nagu õpetaja ütleb, ignoreerimata ühtegi juhendi osa või lisama sinna midagi. Aktsepteerimine peab baseeruma arusaamisel ja vahetegemisel, mitte pimedal alistumisel. Üksnes usaldusel saab õpilane töötada hoolikalt ja põhjalikult. Usaldus õpetaja ja tehnika vastu on põhialus meditatsiooni eduks.

Muud tehnikad, rituaalid ja kummardamiste vormid

Kursuse vältel on absoluutselt oluline, et igasugune palvetamine, kummardamine või muud religioosed tseremooniad- paast, lõhnapulkade põletamine, helmeste lugemine, mantrate kordamine, laulmine ja tantsimine jne. on peatatud. Kõik teised meditatsiooni tehnikad ja ravi või spirituaalsed praktikad tuleb samuti peatada. See pole mitte selleks, et hukka mõista teisi kombeid, vaid et anda õiglane võimalus puhtale Vipassana tehnikale.

Õpilastele on tungivalt soovitatud, et teiste tehnikate segamine Vipassanaga takistab või isegi mõjub tagasipöörduvalt nende edasiminekule. Vaatamata õpetaja korduvatele hoiatustele on olnud juhtumeid ajaloos, kus tudengid tahtlikult segavad seda tehnikat rituaalide ja muude kommetega ning sellega teinud endale suure karuteene. Igasugune kahtlus või peataolek, mis võib esile kerkida, tuleb alati selgeks rääkida õpetajaga kohtumisel.

Intervjuud õpetajaga

Õpetaja on saadaval privaatseteks kohtumisteks õpilastega vahemikus kell 12-13. Küsimused võib esitada samuti avalikult õhtul 21-21.30 vahel meditatsioonisaalis. Intervjuu ja küsimuste aeg on tehnika selgitamiseks ja õhtusest videoloengust tekkinud küsimuste esitamiseks.

Õilis vaikus

Kõik õpilased peavad järgima Õilsat Vaikust kursuse algusest kuni viimase täispäeva hommikuni. Õilis Vaikus tähendab keha, kõne ja meele vaikust. Igasugune suhtlemine õpilaste vahel, sh. kasutades kehakeelt, käemärke või märkmed, on keelatud.

Millal iganes vaja, võivad õpilased rääkida õpetajaga ning samuti pöörduda administratsiooni poole toidu, majutuse, tervise jne. küsimustes. Kuid isegi need kommunikatsioonid tuleb hoida minimaalsed. Kursuslane peaks looma tunde, justkui ta töötaks üksinduses.

 

Meeste ja Naiste erdaldatus

Tuleb kinni pidada täielikust meeste ja naiste eraldatusest. Partnerid, kas abielu või muul viisil, ei tohi üksteisega kursuse jooksul suhelda. Sama kehtib sõprade, perekonnaliikmete jt. suhtes.

Füüsiline kontakt

On oluline, et terve kursuse vältel ei toimuks füüsilist kontakti nii vastas- kui oma soo inimestega.

Jooga ja füüsiline harjutus

Kuigi jooga ja muud füüsilised harjutused sobivad Vipassanaga kokku, siis selle kursuse jooksul peaks need olema peatatud, sest puuduvad samuti sobivad eraldatud alad selleks. Sörkimine pole lubatud. Õpilased võivad puhkuse perioodide jooksul jalutada selleks ettenähtud aladel.

Religioossed objektid, rosaariumid, kristallid, talismanid, jne.

Ühtegi nendest esemetest ei tohiks tuua kursusele. Kui tahtmatult on need siiski kaasa tulnud, siis tuleb need kursuse välteks anda hoiule administratsiooni.

Joovastid/uimastavad ained ja ravimid

Narkootikume, alkoholi ega teisi uimastavaid aineid ei tohi tuua kursuse alale; see kehtib samuti rahustite, unerohtude ja muude sedatiivsete ainete suhtes. Kes toovad kaasa medikamente arsti ettekirjutusel, peavad sellest teavitama õpetajat.

Tubakas

Tervise ja kõigi tudengite heaolu huvides on kursusel keelatud kasutada närimistubakat, sigarette ega nuusktubakat.

Toit

Kõigi mediteerijate toidu erivajadusi ja eelistusi pole võimalik rahuldada. Õpilastel palutakse lahkelt leppida pakutavate lihtsate taimetoitudega. Kursuse juhatus seisab selle eest hea, et valmistatakse tasakaalus, toitvat ja meditatsiooniks sobilikku toitu. Kui mõnel õpilasel on tervise tõttu ette nähtud spetsiaalne dieet, siis sellest tuleb informeerida administratsiooni kursuse avalduses. Paast pole lubatud.

Riietus

Riietus peaks olema lihtne, tagasihoidlik ja mugav. Liibuvat, läbipaistvat, paljastavat või muul moel silmatorkavat riietust (nt: lühikesed püksid/seelikud, retuusid, varrukateta või napid topid) pole lubatud kanda. Päevitamine, osaline alastus on keelatud. See on oluline, et vähendada teiste segamist.

Pesupesemine ja pesemine

Pesumasinaid ega kuivateid kursustel pole, seega õpilased peaksid kaasa võtma piisavalt riideid. Väiksed esemed saab pesta käsitsi. Igasugune pesemine saab toimuda ainult puhkepauside ajal, mitte meditatsiooni tundide ajal.

Välised kontaktid

Õpilased peavad jääma piiratud alale, kus kursus toimub. Lahkumine on lubatud ainult õpetaja nõusolekul. Välised kontaktid ei ole lubatud kuni kursuse lõpuni - sealhulgas kirjad, telefonikõned ja külalised. Mobiiltelefonid, piiparid ja muud elektroonilised vahendid tuleb jätta kursuse haldajale kuni kursuse lõpuni. Hädaolukorras võib sõber või sugulane kontakteeruda juhatusega.

Muusika, Lugemine ja Kirjutamine

Muusikaliste instrumentide mängimine, raadiod jne. pole lubatud. Lugemis- ega kirjutamisvahendid ei tohiks kursusele kaasa võtta. Õpilased peavad hoiduma märkmete tegemisest, et mitte kõrvale juhtida tähelepanu. Lugemise ja kirjutamise keeld on spetsiaalselt, et tähelepanu tuua meditatsiooni praktilisele poolele.

Salvestavad seadmed ja kaamerad

Neid ei või kasutada, välja arvatud õpetaja loal.


Kursuse finantseerimine

Vastavalt Vipassana traditsioonile toimuvad kursused annetuste baasil, mis on saadud nende poolt, kes on läbinud vähemalt ühe 10-päevase kursuse S.N. Goenka põhjal. Esmase kursuse läbinu saab soovi korral annetada alles pärast esimese kursuse läbimist, kas kursuse viimasel päeval või ükskõik millal pärast seda.
Sel moel on kursused toetatud nende poolt, kes on ise saanud aru kursuse praktika kasulikkusest. Soovides jagada neid vilju teistega, annab igaüks annetuse enda vahendite ja tahte järgi. Need annetused on ainus allikas, kuidas rahastada kursusi ülemaailmselt. Pole ühte jõukat sihtasutust või eraisikut sponsoreerimas. Õpetajad ega organiseerijad ei saa töö eest mitte mingisugust tasu.

Seega, Vipassana levitamine toimub puhtuse eesmärgil, vaba igasugusest kommertsialismist. Kas annetus on suur või väike, see tuleb anda soovist teisi aidata: ' Kursus mille olen läbinud on tasutud läbi suuremeelsuse eelmistelt tudengitelt, laske, ma annan omalt poolt midagi tulevastele kursustele, et samuti teised saaksid kasu sellest tehnikast. '


Kokkuvõte

Selgitamaks, mis on distsipliini ja reeglite taga, saab kokku võtta järgmiselt:

Hoolitse selle eest, et sinu tegevused ei segaks mitte kedagi teist. Püüa mitte välja teha teiste poolt tekitatud kõrvalistest mõjudest.

Võib juhtuda, et õpilane ei saa ühest või mõnest praktilistest reeglist aru. Selle asemel, et lasta negatiivsusel ja kahtlusel areneda, tuleb selguse saamiseks koheselt pöörduda õpetaja poole.

Ainuüksi distsiplineeritud suhtumise ja maksimumpingutusega saab õpilane täielikult mõista praktikat ja sellest tulenevat kasulikkust. Kursuse vältel on pearõhk tööl. Kuldne reegel ütleb, et mediteeri justkui oleksid üksi, tähelepanu suunatud sissepoole ning ignoreerides ebamugavusi ja ootamatuid segavaid faktoreid.

Lõpuks, õpilastel tasub meeles pidada, et nende edasiminek Vipassana vallas sõltub ainuüksi nende endi headest omadustest, personaalsest arengust ja viiest faktorist: sihikindlast pingutusest, enesekindlusest, siirusest, tervisest ja elutarkusest.

Olgu ülatoodud informatsioon sulle abimeheks, kuidas saavutada meditatsioonikursusest maksimaalne kasulikkus. Meil on suur rõõm sind teenida ja soovime rahu ning harmooniat sinu Vipassana kogemustele.


KURSUSE AJAKAVA

Järgnev kursuse ajakava on loodud hoidmaks järjepidevust praktikas. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame õpilastel seda järgida nii hoolikalt, kui vähegi võimalik.

4:00 am Hommikune äratus
4:30-6:30 am Mediteeri saalis või enda toas
6:30-8:00 am Hommikusöök
8:00-9:00 am Grupimeditatsioon saalis
9:00-11:00 am Mediteeri saalis või enda toas vastavalt õpetaja instruktsioonidele
11:00-12:00 noon Lõuna
12 noon-1:00 pm Puhkus ja intervjuud õpetajaga
1:00-2:30 pm Mediteeri saalis või enda toas
2:30-3:30 pm Grupimeditatsioon saalis
3:30-5:00 pm Mediteeri saalis või enda toas vastavalt õpetaja instruktsioonidele
5:00-6:00 pm Teepaus
6:00-7:00 pm Grupimeditatsioon saalis
7:00-8:15 pm Õpetaja videoloeng
8:15-9:00 pm Grupimeditatsioon saalis
9:00-9:30 pm Küsimuste aeg saalis
9:30 pm Öörahu, tuled kustu

Siin on võimalus alla laadida koopia antud Käitumiskoodeksist Adobe Acrobat vormis, loe hoolikalt, enne kui registreerid kursusele. Vipassana mediatsiooni kursusele on võimalik registreerida, täites ja esitades avalduse konkreetsele kursusele.

You may download a copy of the above Code of Discipline in Adobe Acrobat format here for careful reading and review before you register for a course. You may apply for a Vipassana meditation course by completing and submitting an application for a scheduled course.